/Files/images/kartinki/норм.док.jpg

Нормативно - правові документи

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 30, ст.1011).

Укази Президента України

«від 25 06 2013 року №344 «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».

Постанови Кабінету Міністрів України

«від 08.08.2012 №734 «Про організацію діяльності загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації»

«від 01.08.2012 року № 706 «Про затвердження Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року».

«від 21.08.2013 р. № 607 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей з особливими освітніми потребами» (вступає в дію з 1 вересня 2014 року).

«від 18.08.2012 р. № 635 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14.06. 2000 р. № 963» введено посаду асистента вчителя до переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників».

Накази Міністерства освіти і науки України

«від 16.08.2012 №920 «Про затвердження положення про навчально реабілітаційний центр».

«від 01.10.2012 № 1063 «Про затвердження плану заходів щодо виконання завдань і заходів Державної цільової програми на період до 2020 р.»

«від 17.09.2013 № 1312 «Про виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2013 р. № 607».

«від 14.06.2013 № 768 «Про затвердження плану заходів, щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі дітей- інвалідів».

«від 22.04.2014р №504 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх закладів ІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку».

«від 28.01.2014 №80 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку (початкова школа)».

«від 06.02.2015 № 104/52 «Про затвердження Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах».

«від 12.02. 2015 № 134 «Про затвердження Типових навчальних планів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня для дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку».

«від 31. 12.2015 р. №1436 «Про затвердження Плану заходів щодо забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами в загальноосвітньому просторі».

«від 09.04.2015 №416 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.08.2008 № 778».

«від 12.01.2016 № 8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах

Колегія Міністерства освіти та науки України

«від 01.03.2013р. протокол №2/3 – 2 «Про впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах: реалії та перспективи».

Листи Міністерства освіти та науки України

«від 08.08. 2013р. № 1/9-533 «Організаційно – методичні засади забезпечення права на освіту дітей з особливими освітніми потребами.»

«від 02.01.13. №1/9-1 «Про визначення завдань працівників психологічної служби системи освіти в умовах інклюзивного навчання».

«від 29.08.2013 № 1/9-587 «Про навчальні плани у спеціальних загальноосвітніх навчальних закладах на 2013-2014 навчальний рік».

«від 08.07.2013р. №1/9- 475 «Про вжиття заходів щодо забезпечення права на освіту дітям з особливими освітніми потребами».

«від 20.05.2014 №1/9-256 «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

«від 28.08.2014 №1/9-430 «До листів Міністерства освіти і науки України від 25.06.2014 № 1/9-335 та від 13.08.2014 № 1/9-413».

«від 13.08.2014 № 1/9-414 «Про забезпечення безперешкодного доступу до навчальних закладів».

«від 13.08.2014 № 1/9-413 «Про організацію навчально-виховного процесу учнів з розумовою відсталістю та затримкою психічного розвитку».

«від 25.06.2014 № 1/9-335 «Про навчальні плани та програми спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів на 2014/2015 навчальний рік».

«від 02.04.2015 р. №1/9-169 «Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах».

«від 05.06.2015р. №1/9 -280 «Про організацію навчально – виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015 – 2016 н.р.».

Перелік навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для використання в загальноосвітніх навчальних закладах для навчання дітей з особливими освітніми потребами (за нозологіями)у 2015/2016 навчальному році.

«№ 1/9-280 від 05 червня 2015 року «Про організацію навчально-виховного процесу для учнів з особливими освітніми потребами загальноосвітніх навчальних закладів у 2015/2016 навчальному році».

«від 28.03.2016 № 1_9-154 «Щодо надання роз’яснення»

Інклюзивна освіта в дошкільних навчальних закладах

(нормативні документи)

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 30, ст.1011)

Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У частині третій статті 12Закону України "Про дошкільну освіту"(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 49, ст. 259):
1) після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі дошкільних навчальних закладів можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для виховання і навчання дітей з особливими освітніми потребами".
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
2) в абзаці третьому слово "ранньої" виключити, а після слів "загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах)" доповнити словами "навчально-реабілітаційних центрах";
3) доповнити абзацом шостим такого змісту:
"У всіх типах дошкільних навчальних закладів при реалізації права дітей на дошкільну освіту враховуються особливі освітні потреби у навчанні і вихованні кожної дитини, у тому числі дітей з особливими освітніми потребами відповідно до принципів інклюзивної освіти».

Цей закон набирає чинності з 1 січня 2015 року

2. Наказ Міністерства освіти і науки України Міністерства охорони здоров’я України від 6 лютого 2015 року № 104/52 «Про затвердження порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

І. Загальні положення

1. Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах (далі– Порядок) розроблений з метою встановлення єдиних вимог до комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах.

2. Інклюзивні групи у дошкільних навчальних закладах створюються для забезпечення умов дітям з особливими освітніми потребами, у тому числі дітям з інвалідністю, для розвитку та навчання спільно зі своїми однолітками.

3. Головна мета створення інклюзивних груп - задоволення соціальних та освітніх потреб, організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

4. У своїй роботі дошкільні навчальні заклади, що мають інклюзивні групи, керуються Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання», Указом Президента України від 19 травня 2011 року № 588 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями», статтею 62 Основ законодавства України про охорону здоров'я, постановою Кабінету Міністрів України 2 від 12 березня 2003 року № 305 «Про затвердження Положення про дошкільний навчальний заклад», наказами Міністерства освіти і науки України і Міністерства охорони здоров'я України, цим Порядком, власним статутом.

II. Порядок комплектування інклюзивних груп
1. Прийом дітей до інклюзивних груп здійснюється керівником дошкільного навчального закладу протягом календарного року за наявності місць на підставі:

• заяви батьків або осіб, які їх замінюють,

• медичної довідки про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад,

• довідки дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,

• свідоцтва про народження.

• Для дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, додатково подається висновок психолого-медико-педагогічної консультації,

• копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» або копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (наданої лікарсько-консультативною комісією),

• копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда, направлення відповідного територіального органу управління освітою.

2. До інклюзивних груп зараховуються діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, які за висновком лікарсько- консультативної комісії можуть відвідувати дошкільні навчальні заклади.
3. Діти з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату, які самостійно не пересуваються і потребують індивідуального догляду, зараховуються до інклюзивних груп при забезпеченні постійного супроводу асистентом дитини.
4. Наповнюваність інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі становить до 15 осіб, з них – 1 - 3 дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.
5. Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, можуть перебувати в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу до 7 (8 років) відповідно до висновку психолого- медико-педагогічної консультації залежно від рівня та ступеня порушення.
6. Протипоказаннями для прийому дітей до інклюзивних груп дошкільних навчальних закладів є:

• ІІІ і IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні з перебуванням дитини в організованому колективі;

• всі хвороби у гострому періоді, хронічні хвороби в стадії загострення,

• всі хвороби, які потребують стаціонарного лікування,

• гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину.

7. Якщо в період перебування в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу у дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, буде проявлятись неконтрольована поведінка, що може загрожувати її життю і здоров’ю або членів дитячого колективу, то за рішенням педагогічної ради така дитина направляється для додаткового обстеження до психолого-медико-педагогічної консультації для вирішення питання щодо подальшого перебування в інклюзивній групі.
8. Медичне обслуговування дітей в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу забезпечується медичними працівниками цього закладу відповідно до затверджених штатних нормативів та посадових обов’язків.

Директор Департаменту загальної середньої

та дошкільної освіти МОН України ___________________Ю. Кононенко

Директор Департаменту

медичної допомоги МОЗ України ______________________С. Хотіна

3. Лист МОН від 02.04.2015 р. №1/9-169 “Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах”

Міністерство освіти і науки України надсилає для неухильного виконання Порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, затверджений спільним наказом МОН та МОЗ 06.02.2015 за № 104/52 та зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26.02.2015 за № 224/26669.

Наказ розроблено з метою встановлення єдиних вимог до комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах незалежно від підпорядкування та форми власності.

Додатково звертаємо увагу, що доступ до навчально-виховного процесу асистента дитини з особливими освітніми потребами (незалежно від нозології) забезпечується керівником дошкільного навчального закладу за письмовою заявою батьків або осіб, які їх замінюють, з урахуванням

виконання вимог санітарного закон0давства. Функцію асистента дитини з особливими освітніми потребами може виконувати один з батьків або особа, визначена батьками (особами, які їх замінюють) в їх письмовій заяві.

Звертаємо також увагу на те, що питання щодо подальшого навчання в інклюзивній групі дитини, у якої проявляється неконтрольована поведінка, виноситься на розгляд педагогічної ради лише за умови, що така поведінка дитини загрожує життю чи здоров'ю або життю чи здоров'ю інших дітей.

Розгляд цього питання на педагогічній раді відбувається з обов'язковою присутністю батьків дитини (або осіб, які їх замінюють). За рішенням педагогічної ради дитина може бути направлена до психолого-медико-педагогічної консультації для додаткового обстеження з метою отримання рекомендацій щодо проведення ряду заходів психолого-педагогічної корекції відхилень поведінки та подальшого порядку здобуття дошкільної освіти. Таке рішення має бути обґрунтованим та виваженим і прийматися з урахуванням інтересів та права на дошкільну освіту усіх дітей.

Перший заступник Міністра I.P. Совсун

4. Постанова Кабінету Міністрів Українивід 29 липня 2015 р. № 530
«Про внесення змін до Положення про дошкільний навчальний заклад» Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 березня 2003 р. № 305 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 11, ст. 476; 2009 р., № 82, ст. 2772; 2011 р., № 92, ст. 3337; 2014 р., № 10, ст. 331), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А. Яценюк

ЗМІНИ,що вносяться до Положення про дошкільний навчальний заклад

1. У пункті 3:

1) абзац шостий після слова “спеціальні” доповнити словом “, інклюзивні”;

2) доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Для задоволення освітніх, соціальних потреб, організації корекційно-розвиткової роботи у складі дошкільних навчальних закладів можуть створюватися спеціальні та інклюзивні групи для розвитку дітей з порушеннями слуху, зору, мови, опорно-рухового апарату, інтелекту, затримкою психічного розвитку.

Рішення про створення інклюзивної групи (груп) у дошкільному навчальному закладі комунальної форми власності приймається органом управління освітою, у сфері управління якого перебуває відповідний навчальний заклад, державної форми власності - засновником (засновниками), приватної форми власності - власником (власниками).

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2015 р.№ 531

«Про внесення змін до постанов КабінетуМіністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346і від 14 червня 2000 р. № 963»

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів Українивід 14 квітня 1997 р. № 346“Про затвердження Порядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам” (Офіційний вісник України, 1997 р., число 16, с.73; 2001 p., № 13, ст.550) івід 14 червня 2000 p. № 963“Про затвердження переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників” (Офіційний вісник України, 2000 р., № 24, ст. 1015; 2001 p., № 19, ст. 812; 2004 p., № 2, ст.58, № 46, ст. 3052; 2005 р., № 48, ст. 3013; 2006 р., № 8, ст. 454; 2007р., № 48, ст. 1972; 2012р., № 54, ст. 2162) зміни, що додаються.

Прем’єр-міністрУкраїниА. Яценюк

ЗМІНИ, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України від 14 квітня 1997 р. № 346 і від 14 червня 2000 р. № 963

1. Пункт 1 розділуIдодатка доПорядку надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 346, доповнити такими позиціями:

2. Абзац третій розділу “Посади педагогічних працівників” переліку посад педагогічних та науково-педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 р. № 963, після слова “вихователь” доповнити словами “, асистент вихователя дошкільного навчального закладу”.

“Вихователь, який працює в інклюзивній групі 56”

“Вихователь, який працює в інклюзивній групі 56”

5. Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, можуть перебувати в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу до 7 (8 років) відповідно до висновку психолого- медико-педагогічної консультації залежно від рівня та ступеня порушення.

6. Протипоказаннями для прийому дітей до інклюзивних груп дошкільних навчальних закладів є:

• ІІІ і IV ступені порушень функцій організму, які не сумісні з перебуванням дитини в організованому колективі;

• всі хвороби у гострому періоді, хронічні хвороби в стадії загострення,

• всі хвороби, які потребують стаціонарного лікування,

• гострі інфекційні захворювання до закінчення строку карантину.

7. Якщо в період перебування в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу у дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, буде проявлятись неконтрольована поведінка, що може загрожувати її життю і здоров’ю або членів дитячого колективу, то за рішенням педагогічної ради така дитина направляється для додаткового обстеження до психолого-медико-педагогічної консультації для вирішення питання щодо подальшого перебування в інклюзивній групі.

8. Медичне обслуговування дітей в інклюзивній групі дошкільного навчального закладу забезпечується медичними працівниками цього закладу відповідно до затверджених штатних нормативів та посадових обов’язків.

Директор Департаменту загальної середньої

та дошкільної освіти МОН України ___________________Ю. Кононенко

Директор Департаменту

медичної допомоги МОЗ України ______________________С. Хотіна

6. Лист Міністерства освіти і науки України від 12.10.2015№ 1/9-487 «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах»

Міністерство освіти і науки надсилає інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах.

Просимо довести зазначену інформацію до відома працівників обласних, районних (міських) управлінь (відділів) освіти і науки, керівників та педагогічних працівників дошкільних навчальних закладів.

Додатки: на 5 арк.

Заступник Міністра– керівник апарату Олег Дерев’янко

Додаток до листа МОН
від 12.10.2015 року № 1/9-487

Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах

Інструктивно-методичні рекомендації розроблено з метою реалізації Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Порядку комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах та інших нормативно-правових актів, що регламентують розвиток інклюзивної освіти.

Інклюзивні групи можуть створюватися у дошкільних навчальних закладах України незалежно від підпорядкування та форми власності.

Особливістю організації інклюзивної групи в дошкільному навчальному закладі є забезпечення рівного доступу до дошкільної освіти дітей з особливими освітнімипотребами, у тому числі з інвалідністю.

Навчально-виховний процес здійснюється на основі застосування особистісно-орієнтованих методів навчання з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності таких дітей.

Рішення про утворення інклюзивної групи (груп) у дошкільному навчальному закладі, незалежно від підпорядкування та форми власності, приймається керівником дошкільного навчального закладу за погодженням із засновником (власником) на підставі заяви батьків дитини з особливими освітніми потребами, у тому бувати дошкільну освіту.
До заяви батьків або осіб, які їх замінюють, додаються:
-медична довідка про стан здоров'я дитини з висновком лікаря, що дитина може відвідувати дошкільний навчальний заклад,
-довідка дільничного лікаря про епідеміологічне оточення,
-свідоцтво про народження,
-висновок психолого-медико-педагогічної консультації, копія посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу, відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» або копія медичного висновку про дитину-інваліда віком до 18 років (виданого лікарсько-консультативною комісією),
-копія індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда.

Комплектуються інклюзивні групи відповідно до нормативів, визначених Положенням про дошкільний навчальний заклад та Порядком комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у дошкільних навчальних закладах з урахуванням вікових (одновікові, різновікові), сімейних ознак та особливих освітніх потреб дітей і побажань батьків або осіб, які їх замінюють.

Адміністрація дошкільного навчального закладу інформує батьків дітей, що відвідують заклад щодо особливостей інклюзивного навчання, цілей та завдань, переваг інклюзії для всіх суб’єктів навчально-виховного процесу.

Для батьків проводяться тематичні бесіди та надаються вичерпні роз’яснення щодо врахування особливостей розвитку дітей з особливими освітніми потребами, залучених в інклюзивні групи. Це сприятиме формуванню батьківської компетентності у спілкування з дітьми під час обговорення питань, що виникають унаслідок спілкування та групової взаємодії в дитячому колективі. Поінформованість всіх батьків сприятиме формуванню інклюзивних цінностей, що забезпечить дружню і позитивну атмосферу, сприятливу для всіх дітей.

Для забезпечення ефективності навчально-виховного процесу, наповнюваність інклюзивних груп має становити до 15 дітей, з них 1 - 3

дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, в залежності від складності порушення.

Виховна робота з дітьми з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, має бути направлена на їх соціалізацію, формування позитивної самооцінки тощо. Особливістю навчально-виховного процесу інклюзивної групи є його індивідуалізація і диференціація. Здійснюється навчально-виховний процес в інклюзивних групах відповідно до Базового компонента дошкільної освіти за програмами та навчально-методичними посібниками, затвердженими в установленому порядку МОН, з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю.

Відповідно до висновку та рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації, група фахівців дошкільного навчального закладу (група фахівців індивідуального супроводу дитини) (вихователь-методист, вихователі, асистент вихователя, практичний психолог, вчитель-дефектолог, медична сестра та інші) із обов’язковим залученням батьків дитини, або осіб, які їх замінюють, розробляють індивідуальну програму розвитку дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю та здійснюють відповідний психолого-медико-педагогічний супровід цих дітей. Залучення батьків до написання програми забезпечить їх інформування про потенційні можливості дитини, динаміку її розвитку та врегулює низку суперечливих питань, які можуть виникати між батьками та педагогами в навчально-виховному процесі.Склад групи фахівців індивідуального супроводу дитини визначається керівником дошкільного закладу і затверджується відповідним наказом.

У разі необхідності на етапі вивчення дитини з особливими освітніми потребами та планування роботи з нею можуть залучатися інші фахівці інших навчальних закладів, навчально-реабілітаційних центрів, психолого-медико-педагогічних консультацій тощо.

Основні завдання команди фахівців індивідуального супроводу дитини:
1. Збір інформації про особливості дитини, її інтереси, труднощі і обмеження, освітні потреби з метою визначення та реалізації належної підтримки, вжиття адекватних заходів, залучення додаткових фахівців.
2. Всебічне обговорення особливостей (труднощів) розвитку дитини з урахуванням інформації різних фахівців з метою визначення характеру та причин відхилень в розвитку та поведінці; прийняття консолідованого рішення про специфіку змісту освіти і навчання з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації.
3. З’ясування потенціалу розвитку дитини, актуалізація її позитивних особистісних якостей.
4. Розробка та реалізація Індивідуальної програми розвитку дитини.
5. Моніторинг динаміки загального психічного розвитку дитини, консультування і вирішення складних, конфліктних ситуацій.
6. Ведення документації (щоденник спостережень), що відображає актуальний розвиток дитини, динаміку її стану, рівень шкільної успішності; збір портфоліо.

Індивідуальна програма розробляється на 3 місяці, на основі програм, у тому числі спеціальних, рекомендованими МОН України для дошкільних навчальних закладів, з відповідноюїх адаптацією до особливих потреб дитини і затверджується керівником дошкільного навчального закладу. З метою її коригування та доповнення, індивідуальна програма переглядається щомісячно.

Невід’ємною складовою процесурозроблення індивідуальної програми розвитку є оцінка динаміки розвитку дитини з особливими освітніми потребами, збирання відомостей про її успіхи (дитячі роботи, результати спостережень педагогів тощо).

Оцінка динаміки розвитку дитини є індикатором ефективності навчально-виховного процесу та підґрунтям для подальшого планування цілей і завдань.

Відповідальність за реалізацію індивідуальної програми розвитку покладається на всіх членів групи фахівців (групи індивідуального супроводу дитини). Відстеження перебігу виконання цілей та завдань, окреслених в індивідуальній програмі розвитку, покладається на методиста дошкільного навчального закладу.

При складаннііндивідуальної програми розвитку дитини педагоги впершучергу аналізують відповідність вимог програми та методів, що використовуються на занятті, актуальним і потенційним можливостям дитини з особливими освітніми потребами.

Індивідуальна програма розвитку дитини містить такі розділи:
1. Загальна інформація про дитину: ім’я та прізвище, дата народження, телефони батьків, адреса проживання, проблема розвитку (інформація про особливі освітні потреби), дата зарахування дитини до дошкільного навчального закладу.
2. Наявний рівень розвитку дитини (відповідно до висновку психолого-медико-педагогічною консультації). Група фахівців протягом 1-2 місяців (в залежності від складності порушення) вивчає можливості та потреби дитини, фіксує результати вивчення: її вміння, сильні якості та труднощі, у чому їй потрібна допомога; інформація щодо впливу порушень розвитку дитини на її здатність до навчання (відомості надані психолого-медико-педагогічною консультацією).

Вся інформація повинна бути максимально точною, оскільки вона є підґрунтям для подальшого розроблення завдань.

3. Освітні послуги. В індивідуальній програмі розвитку дитини передбачається до 10 корекційно-розвиткових занять на тиждень в залежності від віку дитини та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально-пізнавальної діяльності дітей з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю. Фіксується розклад занять з відповідними фахівцями (вчителем-дефектологом, практичним психологом та іншими спеціалістами), вказується кількість і тривалість таких занять з дитиною.
4. Адаптації/модифікації. При складанні індивідуальної програми розвитку необхідно проаналізувати, які адаптації та модифікації слід розробити для облаштування середовища, застосування належних методів, матеріалів, іграшок, обладнання, урахування сенсорних та інших потреб дитини.

Модифікація – трансформує характер подачі матеріалу шляхом зміни змісту або концептуальної складності навчального завдання. Наприклад, скорочення змісту навчального матеріалу; модифікація цілей і завдань, прийнятних для конкретної дитини, корекція завдань, визначення змісту, який необхідно засвоїти.

Адаптація – змінює характер подачі матеріалу, не змінюючи зміст або концептуальну складність навчального завдання. Зокрема, можуть використовуватись такі види адаптацій:

пристосування середовища (збільшення інтенсивності освітлення в групових кімнатах, де є діти з порушеннями зору; зменшення рівня шуму в групі, де навчається слабочуюча дитина, забезпечення її слуховим апаратом);

адаптація матеріалів (адаптація дидактичних посібників, ігрових, наочних та інших матеріалів тощо).

Для забезпечення особистісно-орієнтованого підходу та організації корекційно-розвиткової роботи в інклюзивній групі штатним розписом дошкільного навчального закладу передбачається 1 ставка асистента вихователя на 1 інклюзивну групу.

За письмовою заявою батьків, або осіб, які їх замінюють, адміністрація дошкільного навчального закладу може надати дозвіл щодо участі у навчально-виховному процесі асистента дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, волонтерів, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє здійснювати зазначену функцію на громадських засадах або за рахунок коштів громадських організацій та інших джерел, не заборонених законодавством.

Крім того, батьки або особи, які їх замінюють, можуть самостійно виконувати функцію асистента дитини з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, або визначати особу, фізичний та психічний стан здоров’я якої дозволяє здійснювати зазначену функцію на волонтерських засадах.

Батьки, або інші особи, які здійснюють функцію асистента дитини з особливими потребами, у тому числі з інвалідністю, мають проходити у встановленому законодавством порядку попередні та періодичні медичні огляди, з оформленням особової медичної книжки встановленого зразка. Особові медичні книжки повинні зберігатися у медичному кабінеті.

Засновник (власник) дошкільного навчального закладу забезпечує підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації та атестацію педагогічних працівників відповідно до специфіки роботи інклюзивної групи, сприяє провадженню інноваційної діяльності.

Кiлькiсть переглядiв: 1221

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.