Шановний колего!

/Files/images/kartinki/вчителям.jpg

Сьогодні ти навчаєш дитину, яка не в змозі опанувати програму масової школи, тому що має певні психофізичні вади і вимушена здобувати освіту за індивідуальною формою навчання.

Як ти налаштований? Позитивно чи неприязно. Що відчуваєш? Роздратування, гнів, байдужість, співчутливість, бажання допомогти. Що думаєш: «чому я?», «мене цьому не вчили», «без натуги зароблю копійчину», "чи вистачить у мене терпіння?", «я зможу», "хто ж допоможе цій дитині, як не я?" Зупинись. Зваж усе. Якщо не готовий зрозуміти чужий біль, віддати часточку свого серця обділеній долею дитині – відмовся!!!

Розпочинаючи навчати дитину індивідуально ти повинен:

- визнати, що всі діти можуть навчатися;

- довідатися у заступника директора навчального закладу за якою програмою рекомендовано навчати учня (сьогодні індивідуальне навчання здійснюється за трьома типами програм: загальноосвітньої школи, інтенсивної педагогічної корекції та допоміжної школи);

- враховувати індивідуальну структуру дефекту дитини та збережені можливості, тобто вивчити реальний рівень розвитку дитини, її досвід, спрямованість, особливості поведінки, готовність до навчання (за консультацією з даного питання можеш звернутися до консультантів районної психолого-медико-педагогічної консультації);

сприймати і поважати дитину такою, якою вона є;

пам’ятай, ти працюєш з особливою дитиною, яка перенесла серйозне захворювання, що вплинуло на її психіку, зробило вразливою. Дратівливість, негативізм, плаксивість, байдужість, відсутність мотивації до навчання частіше-це прояв психовізичних вад - будь мудрим.

Організація навчання дітей з вадами інтелекту:

1. Включення в навчальний процес повинно відбуватися поволі, пристосування дитини до того чи іншого виду діяльності вимагає більш тривалого часу, ніж у дитини з нормальним інтелектом.

2. Головне, в ході навчального процесу розуміти, відчувати психічний стан, в якому перебуває дитина в даний момент: її настрій, рівень працездатності. Якщо дитина емоційно не готова до сприймання, до співпраці, будь який, навіть добросовісно викладений, матеріал уроку не буде засвоєний учнем.

3. Навчальні заняття проводяться у двох напрямках: з одного боку, як форма одержання знань, з іншого – проводиться корекція уваги, пам’яті, мислення, поведінки. Кожна тема, яка вивчається, кожний використаний вчителем прийом, метод має сприяти не лише засвоєнню знань, умінь, навичок, формуванню продуктивної поведінки, а й виправленню вад психофізичного розвитку.

Основні корекційні вимоги до проведення індивідуальних занять:

- проведення на початку заняття психологічного налаштування (знизити емоційне збудження, змінити поганий настрій, заспокоїти, переключити увагу, стимулювати пам’ять, мислення до сприйняття матеріалу на уроці);

- відповідна швидкість подачі матеріалу;

- чітке і зрозуміле формулювання завдань;

- простий виклад матеріалу (чечення короткі, без використання складних термінів, мовних зворотів);

- багаторазове повторення;

- предметно-наочний та практичний характер навчання (маніпуляції з предметами, використання карток, малюнків);

- доповнювати новий матеріал конкретними завданнями, вправами;

- вказувати на вправи аналогічні даній, які виконувалися раніше;

- пропонувати пробні (підвідні) вправи;

- при потребі зменшувати складність вправ, завдань;

- ставити уточнюючі, допоміжні запитання;

- поєднувати дії наочного зразка зі словесною інструкцією;

- розвивати пізнавальну сферу (використовувати вправи на розвиток сприймання, уваги, пам’яті, мислення);

- робити узагальнення кожного етапу уроку («Отже, тільки що ми вивчили (навчилися)»);

- проводити (не менше двох) фізкультхвилинки;

- спонукати до дії – «давай спробуємо», «починай», «спробуй»;

- висловлювати схвалення, щоб вселяти віру дитини в свої сили, заохочувати до навчання.

Під час навчання обов’язково надавати логопедичну допомогу:

- виправляти, розбирати та аналізувати допущені помилки в усному мовленні, письмові;

- спонукати до повних відповідей (не допускати, щоб відповідь обмежувалася одним чи двома словами);

- вислуховувати відповідь до кінця;

- формувати словесно-логічне мислення (допомагати учневі правильно будувати речення і відповідь з дотриманням послідовності слів у реченні, речень у відповіді).

Переглянути презентацію

Діагностики готовності педагогів щодо використання інклюзивної освіти

Шановний колего!

Пропонуємо Вам оцінити свою готовність до використання у роботі сучасних інклюзивної освіти.

1 .Чи готові Ви обрати нестандартну форму проведення уроку?

Так Ні.

2.Чи зволікатимете Ви із впровадженням нестандартних уроків у систему своєї роботи?

Так Ні.

3. Чи викликає у Вас трудність використання на уроках різних засобів інформації (доповідей, газетних матеріалів, телебачення, відеофільмів, Інтернету)?

Так Ні.

4.Вам пропонують провести відкритий захід у формі диспуту, круглого столу, мозкового штурму. Чи погодитеся ви відразу?

Так Ні .

5.Чи дратує Вас те, що виходить за межі традиційного навчання?

Так Ні.

6. Чи вірите ви в успіх інклюзивного навчання?

Так Ні.

7.Чи відвідуєте ви уроки своїх колег, не пов'язані з вашим фахом?

Так Ні.

8. Чи виникає у вас бажання вступити в діалог, коли мова йде про інклюзивну освіту, на її користь?

Так Ні.

9.Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що впровадження інклюзивних технологій - це вихід для сучасної ЗНЗ?

Так Ні.

10.Чи виникає у вас сумнів щодо важливості проблеми, з питань якої проводиться дане опитування?

Так Ні.

Готовність учителя до впровадження інклюзивних педагогічних технологій

1. Як Ви вважаєте, чи ефективно у Вашій ЗНЗ впроваджуються інклюзивні норми навчання?

а) так, упроваджуються всіма вчителями ЗНЗ;

б) впроваджуються лише найбільш досвідченими педагогами;

в) впроваджуються переважною кількістю педагогічного колективу;

г) впроваджуються, але лише окремими вчителями;

д) не впроваджуються;

г) свій варіант____________________________

2. Як на Ваш погляд, чи маєте особисто Ви достатнє теоретичне підґрунтя для впровадження інклюзивних педагогічних технологій?

а) вважаю, що я достатньо теоретично обізнаний;

б) я маю деякі знання з даного питання, але вони ще не достатні;

в) моя теоретична обізнаність є невисокою;

г) я не володію теоретичними знаннями з даного питання;

д) свій варіант ____________________________

3. Як Ви вважаєте, що сприяє поглибленню Ваших знань, уявлень про впровадження інклюзивної освіти (оцінити по 5-бальній шкалі)?

а) ознайомлення з новинками фахових періодичних видань -______________________________

б) методична робота в ЗНЗ__________________

в) відвідування уроків колег_________________

г) участь у методоб'єднаннях, семінарах, нарадах тощо навчально-методичного центру _______________________________________________

д)свій варіант_____________________________

4. На скільки Ви бажаєте впроваджувати інтегровану роботу у вашій діяльності:

а) так, бажаю;

б) бажаю і вже можу поділитися досвідом;

в) маю таке бажання, але ще не вважаю себе достатнім професіоналом;

г) бажаю, але насамперед хотів би вивчити досвід колег по роботі, які краще орієнтуються в даній проблемі;

д) мене задовольняє та система, за якою я працював раніше і не вважаю за потрібне її змінювати;

є) свій варіант_____________________________

5. Чи маєте Ви власну систему впровадження роботи з дітьми з особливими освітніми потребами?

а) так, я активно впроваджую інклюзивну модель та вже маю власну систему;

б) я роблю перші кроки практичного втілення інклюзивної моделі;

в) я поки що обмежуюся лише теоретичними питаннями з даної проблеми;

г) я не впроваджую інклюзивну модель у своїй практиці;

д) свій варіант_____________________________

6. Чи вивчали Ви досвід колег з даної проблеми і кого саме?

а) так, вивчив_____________________________

б) хочу вивчити досвід______________________

в) ні, не вивчав.

7. На якому рівні з упровадження інклюзії Ви б поставили власну діяльність:

а) високий;

б) вище середнього;

в) середній;

г) низький.

8. Що найбільше стимулює Вашу роботу?

а) чітко поставлене завдання керівником;

б) можливість проявити себе, виділитися серед колег;

в) різного роду заохочення;

г) колеги, їх приклад і успіх;

д) ініціативність та вимогливість керівника закладу;

є) методична робота;

ж) свій варіант____________________________

з) у мене відсутні будь-які стимулятори, щоб прагнути вдосконалювати свою роботу.

9. В чому Ви потребуєте допомоги, вкажіть:

_______________________________________________

Організації співпраці педагогів з батьками дітей з особливими потребами

1. Як батьків знайомлять зі школою, вчителями та іншими батьками, що робиться для того, аби вони одразу почувалися затишно?

2. Яку інформацію школа дає про те, як і що дитина вивчає, як батьки можуть їй допомогти?

3. Як батьки можуть надавати інформацію про дитину і про те, що вона вчить удома?

4. Як сприяє школа батькам у допомозі своїм дітям?

5. Чи проводиться спільна робота або чи батьки мають змогу організовувати колективні заходи?

6. Як школа використовує досвід та знання батьків? (наприклад, волонтерська діяльність, ораторська майстерність і т. д.)

7. Наскільки батьківський комітет залучений у діяльність школи, наскільки він може відігравати активну роль у керівництві, підтримувати контакти з іншими батьками?

Кiлькiсть переглядiв: 811

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.